UVJOS „Apskritasis stalas“

Puiki vieta veikti!

Ne kartą esu girdėjusi, kad jaunimo organizacijos – gyvenimo žaidimų aikštelės, kuriose nebaudžiama už padarytas klaidas. Galbūt tai tiesa, tačiau būtent čia patirtos nesėkmės tapo naudingiausiomis pamokomis, įgautus įgūdžius pasitelkiu dar ir šiandien, o sutiktus žmones vadinu gyvenimo draugais.
Dovilė Bikelytė
Prezidentė, 2013–2015

Naujienos

Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas  Informuojame, jog Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (UVJOS „Apskritasis stalas“) Valdybos posėdžio (protokolo Nr. VP2020/06-03) metu buvo nutarta liepos 30 d. rengti Visuotinį narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo metu bus renkami UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nariai ir Utenos jaunimo reikalų tarybos narys. Kandidatai į nurodytą poziciją iki š. m. ...
Įgyvendintas  projektas „Y karta miestui“

Įgyvendintas projektas „Y karta miestui“

Neformalaus ugdymo centras kartu su partneriu Utenos kolegija įgyvendina projektą „Y karta miestui“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0125. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Utenos rajono savivaldybės. Birželio 8-9 d. Utenio a. 2 (Utenos kolegijos patalpose) mokymai prasidėjo renginiu “Asmeninis prekės ženklas”, skirtu tikslinės grupės įtraukimui į projektą, verslumo gebėjimų pažinimui ir ugdymui. Mokymų ...

JAUNIMO ATMINTINĖ 2020

sužinok!

Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje įsikūręs antrasis Lietuvoje jaunimo informacijos centras. Tai vieta – kurioje rasi nuorodas ir atsakymus į visus tau rūpimus klausimus!

Jaunimo Politiką formuoja

Jaunimo politiką regione įgyvendina įvairios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios grupės.
Savivaldos lygmens institucijos bei suformuotos struktūros: jaunimo reikalų taryba, komitetai, darbo grupės, taip pat vykdo jaunimo politiką, siekdamos palankiausių jaunam žmogui sprendimų priėmimo.

Close Menu