Visuotinis narių susirinkimas | Informacija apie kandidatus

Š. m. gegužės 12 d., Utenos rajono savivaldybės posėdžių salėje vyks UVJOS „Apskritasis stalas“ Visuotinis narių susirinkimas (toliau – susirinkimas), kurio metu bus tvirtinamas susirinkimo reglamentas, pristatoma ir tvirtinama valdybos ir prezidento ataskaita, renkami UVJOS „Apskritasis stalas” valdybos nariai bei svarstoma dėl įstatų pakeitimo

Informacija apie kandidatus

Kandidatai į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybą:

Neda Zulgytėmotyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas

Elinga Trumpaitėmotyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas

Įstatai

Darbotvarkės projektas