Kvietimas į pristatymą

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ finansuojamą Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Nuo 2011 m. gruodžio mėn. Departamento užsakymu VšĮ Nacionalinis plėtros institutas rengia Jaunimo problemų sprendimo planus šešeriems metams ir priemonių planus pirmiesiems trejiems metams kiekvienoje savivaldybėje.

Siekiant, kad jaunimo problemų sprendimų planai atitiktų Utenos rajono savivaldybės specifiką ir su jaunimo politika susiję asmenys galėtų susipažinti su parengto Jaunimo problemų sprendimo plano projektu, organizuojamas Projekto pristatymas Utenos rajono savivaldybėje.

Parengto jaunimo problemų sprendimo plano pristatymas-diskusija Utenos rajono savivaldybėje įvyks:

2012 m. spalio 26 d. 9.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijos pasitarimų salėje (Utenio a. 4, II a.).

Renginio tikslinė grupė: savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės darbuotojai (įvairių skyrių darbuotojai: švietimo, kultūros, socialinių reikalų, vaiko teisių apsaugos, metrikacijos ir kt.), jaunimo politiką vietos lygmeniu įgyvendinančios struktūros, savivaldybės įstaigų darbuotojai, jaunimo organizacijų atstovai, Jaunimo reikalų tarybos nariai, Apskritojo stalo nariai, seniūnijos lygmeniu veikiančios organizacijos, seniūnai, bendruomenių atstovai, kiti visuomenės veikėjai (bibliotekų, policijos, mokyklos, parapijos atstovai ir kt. suinteresuoti asmenys susiję su jaunimu).

Pristatymo programa

Utenos rajono savivaldybės informacija