Neformalaus ugdymo centras kartu su partneriu Utenos kolegija įgyvendina projektą „Y karta miestui“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0125. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Utenos rajono savivaldybės. Birželio 8-9 d. Utenio a. 2 (Utenos kolegijos patalpose) mokymai prasidėjo renginiu “Asmeninis prekės ženklas”, skirtu tikslinės grupės įtraukimui į projektą, verslumo gebėjimų pažinimui ir ugdymui. Mokymų moderatorius – mažosios bendrijos “Dvipusė reklama” atstovas – Vytautas Samulevičius, pranešimus skaitė Justinas ir Kotryna Ruikos. Renginyje dalyvavo 26 asmenys, atitinkantys projekto reikalavimus. Tuo tarpu birželio 10,11,12 ir 15 dienomis vyko neformaliojo švietimo mokymai -„Skaitmeninis marketingas”, skirti verslumo gebėjimų ugdymui reklamos ir rinkodaros darbo rinkai. Mokymus vedė lektorius Vytautas Samulevičius. Renginyje dalyvavo 15 dalyvių, atitinkantys projekto “Y karta miestui” reikalavimus. Dalyviai renginių metu įgytas žinias mokėsi taikyti praktiškai, atliko individualias užduotis, vyko jų pristatymas ir aptarimas. Sėkmingai startavusio projekto „Y karta miestui“ birželio pradžioje prasidėję mokymai jau baigėsi, 15 dalyvių pradės konsultuotis verslo informacijos klausimais individualiai (po 4 val.), o rudenį tokie pat mokymai planuojami naujai dalyvių grupei.