Sausio 6-8 dienomis Vilniuje įvyko Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) organizuojamas žiemos forumas „Jaunimo politika Lietuvoje“.

Konferencijoje dalyvavo pusantro šimto moksleivių iš įvairių Lietuvos savivaldybių bei jaunimo delegacija iš Latvijos. Pagrindinis forumo tikslas buvo susipažindinti dalyvius su jaunimo politika Lietuvoje, pasidalinti patirtimi bei išspręsti iškilusias jaunimo problemas.

LMS per metus organizuoja 4 sezoninius forumus ir vienas iš jų ir yra Žiemos forumas, kuris šį kartą buvo 13-asis. Nors skaičius trylika daugumai žmonių gali sukelti blogas asociacijas (Velnio tuzinas), tačiau šis renginys buvo išimtis, kuris paneigė visas šio skaičiau blogąsias savybes. Pasak LMS prezidento Vyginto Eidėno, šis forumas išsiskyrė tuo, jog jame nebuvo tiek daug paskaitų, kurios neneša didelės praktinės naudos. „Visi dirbo grupėse ir sprendė iškilusius klausimus ir tai buvo viena iš geriausių šio renginio dalių“, – tikino V. Eidėnas

LMS Žiemos forumo metu moksleiviai ne tik klausėsi pranešimų, bet ir patys buvo įtraukti į darbą grupėse, kuriose jie gvildeno opius jaunimo klausimus: savivaldų reglamentavimas, egzaminų vertinimai, neformalusis ugdymas, apskritieji stalai. Grupių darbus organizavo Vilniaus apskritojo stalo pirmininkė Ingrida Mazonavičiūtė, Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentas Arminas Varanauskas, Mykolo Riomerio universiteto studentų atstovybės prezidentas Laurynas Juozapaitis, Lietuvos studentų atstovybių sąjungos prezidentas Vilius Morkūnas, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas Vygintas Eidėnas.

Apskritųjų stalų grupė buvo supažindinta, kas yra ši įstaiga ir kam ji yra naudinga. Antroji grupė nagrinėjo neformaliojo ugdymo klausimą, kuris jau daug laiko yra iškeltas, tačiau dar neišspręstas. Ši grupė nagrinėjo, kaip užklasinė veiklą galėtų būti įvertinta ir pridėta prie egzaminų galutinio įvertinimo. Dar viena jaunimo politikai aktuali tema savivaldų reglamentavimas: išsiaiškino visus pliusus ir minusus dabar esamų savivaldų reglamentų ir nutarė, kad reikia keisti įstatymą ir skiepyti mokyklose tai, kad mokinių savivaldos privalomos.

„Jei reikėtų vertinti šį renginį skaičių skalėje tai rašyčiau 8. Juk visada yra kur stengtis ir tobulėti.  Organizatoriai, jau žino, ką reiktų keisti kitą kartą organizuojant šį renginį. LMS Žiemos forumas nebuvo idealus, tačiau iš didelių dalyvių šypsenų ir padėkų yra aiškų, kad šis renginys pavyko. Moksleiviai buvo laimingi ir pasisėmė naujų žinių. Toks ir buvo mūsų tikslas“,- teigė LMS  Vilniaus mokiniu savivaldų informavimo centro pirmininkė Ieva Sadauskaitė.

 Apie Lietuvos moksleivių sąjungą

1996 metais Lietuvoje prasidėjo moksleivių judėjimas. Jo pradžia tapo kelių iniciatyvių moksleivių noras įsilieti į jaunimo reikalų ir problemų sprendimą Lietuvoje, tad Vilniuje buvo suburta Respublikinė moksleivių taryba. Tai buvo pirmosios LMS užuomazgos. Oficialiai LMS įsikūrė 1999 metais ir nuo to laiko atstovauja moksleivių interesus.

Latvių patirtis

Šias metais renginyje dalyvavo ir delegacija iš Latvijos, kuri dalinosi savo patirtimi jaunimo politikoje bei sėmėsi naujų idėjų iš Lietuvos moksleivių.

Rygos moksleivių prezidentas Jekabs Juražs pasakoja, kad tik gavus kvietimą į šį renginį suprato, kuo skiriasi Lietuvos ir Latvijos jaunimo politikos struktūra. Pasak jo, Latvija dar turi kur pasistengti ir pasivyti Lietuvą šioje srityje. „Mes neturime tokios stiprios moksleivių organizacijos kaip Lietuvoje, taip pat visą šalį vienijančios jaunimo organizacijos –  šalyje esti  atskirų regionų organizacijos, tačiau mūsų pagrindinis dalyvavimo tikslas – sužinoti, kaip veikia ši organizacija ir grįžus namo ją pasistengti įsteigti Latvijoje“, – tikino J. Juražs.

„Visa, kas buvo nutarta šio LMS Žiemos forumo metu, nedulkės spintoje ar bus išmesta, visa  informacija, kurią sukūrė ir paliko jaunimas bus naudojama ir stengiamasi jų idėjas įgyvendinti“, – pasakojo LMS Vilniaus mokinių savivaldos informavimo centro pirmininkė I. Sadauskaitė.

Susitiksime kitame Lietuvos moksleivių sąjungos organizuojamame forume.

Lietuvos moksleivių sąjungos informacija