Rugpjūčio 25 d. vyko Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau – UVJOS „Apskritasis stalas“) Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 8 UVJOS „Apskritasis stalas“ organizacijos narės.
Susirinkimo metu buvo išrinkti du Utenos jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai: Jurgita Markūnaitė ir Paulius Čyvas.
Linkime sėkmės ir užsispyrimo naujiems Utenos jaunimo reikalų tarybos nariams.
Dėkojame visiems susirinkusiems!

UVJOS „Apskritasis stalas“ informacija