Š. m. gegužės 29 d. vyko Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau – UVJOS „Apskritasis stalas“) Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 8 UVJOS „Apskritasis stalas“ organizacijos-narės.

Susirinkimo nutarimai: patvirtintos Prezidento ir Kontrolės komisijos metinės veiklos ataskaitos, pašalintos 7 neaktyvios organizacijos-narės, negaliojančiais patvirtinti UVJOS „Apskritasis stalas“ Susirinkimo ir UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos veiklos reglamentai, į UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidento poziciją išrinkta Glorija Šermukšnytė, UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nario poziciją – Kamilė Pašukytė. Dėkojame visiems dalyvavusiems!

UVJOS „Apskritasis stalas“ informacija