Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau – UVJOS „Apskritasis stalas“)  Valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta sausio 30 d. surengti Neeilinį visuotinį narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo metu bus tvirtinama UVJOS „Apskritasis stalas“ 2018-2023 m. veiklos strategija. Apie Susirinkimo vietą bei darbotvarkę kiekvienas dalyvis bus informuotas el. paštu.

Informacija apie atstovų delegavimą:

Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo data
1. Atstovų į UVJOS „Apskritasis stalas“ Visuotinį narių susirinkimą delegavimas Nariai (organizacijos, priklausančios UVJOS „Apskritasis stalas“) gali deleguoti po 2 atstovus. 1. Delegavimo raštas Organizacijos apie deleguojamus žmones turi pranešti iki sausio 22 d. 17 val. el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba atvykę į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą adresu Maironio g. 12, Utena (III a.). Deleguoti atstovai organizacijos vadovo pasirašytą delegacinį raštą turi atnešti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą ne vėliau kaip sausio 26 d.

UVJOS „Apskritasis stalas“ informacija