Informuojame, jog Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (UVJOS „Apskritasis stalas“) Valdybos posėdžio (protokolo Nr. VP2023-1) metu, buvo nutarta 2023 m. gegužės 17 d. rengti Neeilinį Visuotinį narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo metu bus renkami 3 UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nariai, Kontrolės komisija bei atstovai į Utenos rajono jaunimo reikalų tarybą. 

Darbotvarkės projektas

Informacija apie kandidatus

Kandidatai į UVJOS „Apskritasis stalas“ valdybą:

 
Faustina Misiukevičiūtė (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)
 

Kandidatai į Utenos rajono jaunimo reikalų tarybą:

Augustinas Kubiliūnas (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)

Edita Šileikytė (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)

Elinga Trumpaitė (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)

Minvydas Zaviša (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)

Raimonda Gaulytė (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)

Vytautė Meškuotytė (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)