Informuojame, jog Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (UVJOS „Apskritasis stalas“) Valdybos posėdžio (protokolo Nr. VP2023-1) metu, buvo nutarta 2023 m. gegužės 17 d. rengti Neeilinį Visuotinį narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo metu bus renkami 3 UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nariai, Kontrolės komisija bei atstovai į Utenos jaunimo reikalų tarybą. Kandidatai į nurodytas pozicijas iki š. m. balandžio 28 d. turi pateikti savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką el. paštu valdyba@uvjosas.lt.

Susirinkimo darbotvarkės projektas 

Informacija apie atstovų delegavimą:

  Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo data
1. Atstovų į UVJOS „Apskritasis stalas“ Visuotinį narių susirinkimą delegavimas Nariai (organizacijos, priklausančios UVJOS „Apskritasis stalas“) gali deleguoti po 2 atstovus. 1. Delegavimo raštas

Organizacijos apie delegatus turi pranešti iki gegužės 12 d. (imtinai) el. paštu valdyba@uvjosas.lt.

Deleguoti atstovai organizacijos vadovo pasirašytą delegacinį raštą privalo turėti Visuotinio narių susirinkimo registracijos metu.

2. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nario poziciją UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdyba, sudaryta iš organizacijų narių atstovų, sprendžia organizacijai svarbius klausimus, atstovauja organizacijai įvairiuose renginiuose, susitikimuose.

1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas. *

Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdyboje.

* Pateikti dokumentai bus talpinami www.uvjosas.lt

Dokumentai iki balandžio 28 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu valdyba@uvjosas.lt.
3. Reikalavimai kandidatams į Utenos jaunimo reikalų tarybos (UJRT) nario poziciją Utenos jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika Utenos rajono savivaldybėje susijusius klausimus, teikia Utenos rajono savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų, stiprina Utenos rajono savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas. *

Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UJRT.

* Pateikti dokumentai bus talpinami į www.uvjosas.lt

Dokumentai iki balandžio 28 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu valdyba@uvjosas.lt.
4. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisijos nario poziciją UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisija tikrina UVJOS „Apskritasis stalas“ ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą ir tikslingumą, teikia išvadas dėl organizacijų, pretenduojančių tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ Nariais ar Stebėtojais atitikimo Įstatams

1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas. *

Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisijoje.

* Pateikti dokumentai bus talpinami į www.uvjosas.lt

Dokumentai iki balandžio 28 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu valdyba@uvjosas.lt.

4. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis


5. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis

Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis ar stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus

1. Prašymą dėl įstojimo į UVJOS „Apskritasis stalas;
2. Savo įstatų kopiją;
3. Registracijos pažymėjimo kopiją;
4. Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ tikrojo nario statusu su informacija apie organizaciją, nurodant organizaciją atstovaujančius asmenis ir narių skaičių.


1. Savo įstatų kopiją;
2. Registracijos pažymėjimo kopiją;
3.  Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojų statusu;
4. Raštišką pareiškimą tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtoju su informacija apie organizaciją ir organizaciją atstovaujančius asmenis.

Dokumentai iki balandžio 28 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu valdyba@uvjosas.lt.

UVJOS „Apskritasis stalas“ informacija