Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (UJRT) – institucija, kuri sudaro galimybes jaunimui lygiateisiais pagrindais (pariteto principu) spręsti jam aktualius klausimus kartu su savivaldybės atstovais. Tai yra siekiamybė, kuri labiausiai priklauso nuo jaunimo iniciatyvumo ir aktyvaus dalyvavimo tarybos veikloje. Jaunimo atstovai būna deleguojami iš UVJOS „Apskritasis stalas“ ir jie koncentruojasi į aktualių klausimų nagrinėjimą, yra arčiau kitų jaunų žmonių ir geriau išmano, ko jiems reikia. Savivaldybės atstovai – tarybos nariai – dažniausiai koordinuoja ne tik jaunimo sritį, todėl UJRT veikloje dalyvauja ne taip aktyviai. Politikai atsižvelgia į jaunimo išreiškiamą nuomonę ir padeda rasti problemų sprendimo būdus.

UJRT sudaro dvylika narių (šeši Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai, šeši UVJOS „Apskritasis stalas“ delegatai). Tarybos pirmininkas Utenos rajono savivaldybės Meras, o pavaduotojas – jaunimo atstovas. Tai leidžia aktyviai dalyvauti rengiant posėdžių darbotvarkes, atstovaujant UJRT pozicijas. Utenos jaunimo atstovai stengiasi rodyti iniciatyvumą ir jaunimo organizacijų aktyvumą savivaldybėje ir visuomenėje.

Pagrindinės UJRT funkcijos:

  • renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybėje;
  • teikia pasiūlymus Utenos rajono savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
  • inicijuoja Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
  • teikia pasiūlymus Utenos rajono savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;
  • ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Utenos rajono savivaldybės tarybai.

UJRT nuostatai

UJRT veiklos reglamentas

Posėdžių protokolus bei UJRT narių kontaktus rasti galite čia.