Apie Utenos jaunimo reikalų tarybą

Utenos jaunimo reikalų taryba (UJRT) – institucija, kuri sudaro galimybes jaunimui lygiateisiais pagrindais (pariteto principu) spręsti jam aktualius klausimus kartu su savivaldybės atstovais. Tai yra siekiamybė, kuri labiausiai priklauso nuo jaunimo iniciatyvumo ir aktyvaus dalyvavimo tarybos veikloje. Jaunimo atstovai būna deleguojami iš UVJOS „Apskritasis stalas“ ir jie koncentruojasi į aktualių klausimų nagrinėjimą, yra arčiau kitų jaunų žmonių ir geriau išmano, ko jiems reikia. Savivaldybės atstovai- tarybos nariai, politikai – dažniausiai koordinuoja ne tik jaunimo sritį, todėl UJRT veikloje dalyvauja ne taip aktyviai. Politikai atsižvelgia į jaunimo išreiškiamą nuomonę ir padeda rasti problemų sprendimo būdus.

UJRT sudaro dvylika narių (šeši Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai, šeši UVJOS „Apskritasis stalas“ delegatai). Tarybos pirmininkas Utenos rajono savivaldybės Meras, o pavaduotojas – jaunimo atstovas. Tai leidžia aktyviai dalyvauti rengiant posėdžių darbotvarkes, atstovaujant UJRT pozicijas. Utenos jaunimo atstovai stengiasi rodyti iniciatyvumą ir jaunimo organizacijų aktyvumą savivaldybėje ir visuomenėje.

Pagrindinės UJRT funkcijos:

  • renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybėje;
  • teikia pasiūlymus Utenos rajono savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
  • inicijuoja Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
  • teikia pasiūlymus Utenos rajono savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;
  • ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Utenos rajono savivaldybės tarybai.

UJRT nuostatai

UJRT_veiklos_reglamentas

2015 09 09 UJRT protokolas

2015 03 19 UJRT protokolas

2015 01 12 UJRT protokolas

2015 11 18 UJRT protokolas

2016 01 19 UJRT protokolas

2016 02 25 UJRT protokolas

2016 05 05 UJRT protokolas

2016 09 20 UJRT protokolas

2016 11 09 UJRT protokolas

2017 01 12 UJRT protokolas

2017 03 02 UJRT protokolas

2017 04 27 UJRT protokolas

2017 05 31 UJRT protokolas

2017 10 02 UJRT protokolas

 

UTENOS RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NARIŲ KONTAKTAI

 

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
Alvydas Katinas Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos pirmininkas El.p. alvydas.katinas@utena.lt

Tel. 838961600

Kasparas Mociūnas Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas El.p.  kasparas.mociunas@gmail.com

Tel. 862511572

Romualdas Kraulišas Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos narys El.p.  romualdas.kraulisas@utena.lt

Tel. 838961624

Žydrūnas Urbonas Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos narys El.p. zydrunas.urbonas@utena.lt

Tel. 868847945

Vaidas Lankauskas Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos narys El.p. vaidas.lankauskas@utena.lt

Tel. 867036882

Vidmantas Valinčius Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos narys El.p. vidmantas.valincius@utena.lt

Tel. 838961611

Nerijus Stasiulionis Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos narys El.p. nerijus.stasiulionis@utena.lt

Tel. 868734999

Edgaras Grušeckas Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos narys El.p. edgarasgru@gmail.com

Tel. 862447712

Dovilė Bikelytė Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos narė El.p. dovile.bikelyte@gmail.com

Tel. 860347232

Jurgita Markūnaitė Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos narė El.p. utena@eurodesk.lt

Tel. 862556836

Rūta Pučaitė Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos narė El. p. rpucaite@gmail.com

Tel. 862332370