Gruodžio 11 d. vyko Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau –
UVJOS „Apskritasis stalas“) Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuriame dalyvavo 11 UVJOS „Apskritasis
stalas“ organizacijų narių.
Susirinkimo metu buvo išrinkti keturi UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nariai: Gediminas Kazokas,
Ieva Korsakaitė, Martynas Sirgėdas ir Gustė Juškaitė.
Susirinkime taip pat buvo patvirtintos pusmečio UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidento ir Valdybos bei Utenos jaunimo reikalų tarybos ataskaitos.
Linkime sėkmės ir užsispyrimo naujiems UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nariams.
Dėkojame visiems susirinkusiems!

UVJOS „Apskritasis stalas“