Visuotinis susirinkimas: valdybos ir kontrolės komisijos rinkimai

DSC_0448Kovo 21 d. Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta surengti visuotinį narių susirinkimą, kurio metu bus renkami penki nauji valdybos, trys kontrolės komisijos nariai. Susirinkimas vyks 2013 metų balandžio 23 d. nuo 15 val. 30 min. Apie susirinkimo vietą, darbotvarkę kiekvienas dalyvis ir kandidatai bus informuotas el. paštu.Informacija apie atstovų delegavimą, rinkimus bei organizacijų įstojimą:

  Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo data
1. Atstovų į UVJOS „Apskritasis stalas“ visuotinį narių susirinkimą delegavimas Nariai (organizacijos priklausančios UVJOS „Apskritasis stalas“) gali deleguoti po 2 atstovus.Stebėtojai gali deleguoti 1 atstovą.
 1. Delegavimo raštas (pavyzdį galite rasti čia)
Organizacijos apie deleguojamus žmones turi pranešti iki balandžio 15 d. 17 val. el.paštu: biuras@uvjosas.lt arba atvykę į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą adresu Maironio g. 8, Utena (I a.)Deleguoti atstovai pasirašytą delegacinį raštą turi atsinešti į Visuotinį narių susirinkimą.
2. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nario poziciją UVJOS „Apskritasis stalas” valdyba, sudaryta iš organizacijų narių atstovų, sprendžia organizacijai svarbius klausimus, atstovauja organizacijai įvairiuose renginiuose, susitikimuose. Su Valdybos darbo reglamentu galite susipažinti čia.
 1. Gyvenimo aprašymas (CV);
 2. Motyvacinis laiškas.

*   Visuotiniui narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdyboje.

* Pateikti dokumentai bus talpinami www.uvjosas.lt

Dokumentai iki balandžio 9 d. 17 val. turi būti atsiųsti el.paštu: biuras@uvjosas.lt, arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą adresu Maironio g. 8, Utena
3. Reikalavimai kandidatamas į UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisijos pozicijas Kontrolės komisija – prižiūri Prezidento ir Valdybos ūkinę ir finansinę veiklą bei UVJOS „Apskritasis stalas“ įstatų laikymąsi.
 1. Gyvenimo aprašymas (CV)
 2. Motyvacinis laiškas

*   Visuotiniui narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisijoje.

* Pateikti dokumentai bus talpinami į www.uvjosas.lt

Dokumentai iki balandžio 9 d. 17 val. turi būti atsiųsti el.paštu: biuras@uvjosas.lt, arba pristatyti į UVJOS “Apskritasis stalas” biurą adresu Maironio g. 8, Utena
4. Reikalavimai organizacijoms norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus
 1. Prašymą dėl įstojimo į UVJOS „Apskritasis stalas;
 2. Savo įstatų kopiją;
 3. Registracijos pažymėjimo kopiją;
 4. Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ tikrojo nario statusu su informacija apie organizaciją, nurodant organizaciją atstovaujančius asmenis ir narių skaičių.
Dokumentai iki balandžio 9 d. 17 val. turi būti atsiųsti el.paštu: biuras@uvjosas.lt, arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą adresu Maironio g. 8, Utena
5. Reikalavimai organizacijoms norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojais Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus
 1. Savo įstatų kopiją;
 2. Protokolo išrašą apie sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojų statusu;
 3. Raštišką pareiškimą tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtoju su informacija apie organizaciją ir organizaciją atstovaujančius asmenis.
Dokumentai iki balandžio 9 d. 17 val. turi būti atsiųsti el.paštu: biuras@uvjosas.lt, arba pristatyti į UVJOS “Apskritasis stalas” biurą adresu Maironio g. 8, Utena

UVJOS “Apskritasis stalas” informacija