Visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, jog Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (UVJOS „Apskritasis stalas“) Valdybos posėdžio (protokolo Nr. VP2019/11-10) metu, buvo nutarta 2019 m. gruodžio 18d. 15val. rengti Visuotinį narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo metu bus renkamas UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidentas ir Valdybos nariai.

Kandidatai į nurodytas pozicijas iki š. m. gruodžio 2 d. turi pateikti savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ patalpas (Maironio g. 12, 308 kab., Utena). Susirinkimo darbotvarkės projektas

Informacija apie atstovų delegavimą:

  Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo data
1. Atstovų į UVJOS „Apskritasis stalas“ Visuotinį narių susirinkimą delegavimas Nariai (organizacijos, priklausančios UVJOS „Apskritasis stalas“) gali deleguoti po 2 atstovus. 1. Delegavimo raštas Organizacijos apie delegatus turi pranešti iki gruodžio 11 d. (imtinai) el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba atvykę į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena (III a.). Deleguoti atstovai organizacijos vadovo pasirašytą delegacinį raštą privalo turėti Visuotinio narių susirinkimo registracijos metu.
2. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nario poziciją UVJOS „Apskritasis stalas” Valdyba, sudaryta iš organizacijų narių atstovų, sprendžia organizacijai svarbius klausimus, atstovauja organizacijai įvairiuose renginiuose, susitikimuose. 1. Gyvenimo aprašymas (CV); 2. Motyvacinis laiškas. *   Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdyboje. * Pateikti dokumentai bus talpinami www.uvjosas.lt Dokumentai iki gruodžio 2 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena.
3. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidento poziciją UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidentas – Valdybos pirmininkas bei biuro vadovas, kuruojantis visą organizacijos veiklą bei atstovaujantis organizacijai įvairiuose renginiuose, susitikimuose. 1. Gyvenimo aprašymas (CV); 2. Motyvacinis laiškas. *  Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidento pozicijoje. * Pateikti dokumentai bus talpinami į www.uvjosas.lt Dokumentai iki gruodžio 2 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena.
4. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus 1. Prašymą dėl įstojimo į UVJOS „Apskritasis stalas; 2. Savo įstatų kopiją; 3. Registracijos pažymėjimo kopiją; 4. Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ tikrojo nario statusu su informacija apie organizaciją, nurodant organizaciją atstovaujančius asmenis ir narių skaičių. Dokumentai iki lapkričio 27 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el.paštu
 prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena.
5. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus 1. Savo įstatų kopiją; 2. Registracijos pažymėjimo kopiją; 3.  Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojų statusu; 4. Raštišką pareiškimą tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtoju su informacija apie organizaciją ir organizaciją atstovaujančius asmenis. Dokumentai iki lapkričio 27 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena

UVJOS „Apskritasis stalas“ informacija