Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  Valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta gruodžio 11 d. (pirmadienis) surengti Visuotinį narių susirinkimą (toliau – susirinkimas). Susirinkimo metu bus renkami keturi Valdybos nariai. Apie susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę kiekvienas dalyvis ir kandidatai bus informuoti el. paštu.

Informacija apie atstovų delegavimą, rinkimus bei organizacijų įstojimą:

Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo data
1. Atstovų į UVJOS „Apskritasis stalas“ Visuotinį narių susirinkimą delegavimas Nariai (organizacijos, priklausančios UVJOS „Apskritasis stalas“) gali deleguoti po 2 atstovus. 1. Delegavimo raštas Organizacijos apie deleguojamus žmones turi pranešti iki lapkričio 28 d. 18 val. el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba atvykę į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą adresu Maironio g. 12, Utena (III a.). Deleguoti atstovai organizacijos vadovo pasirašytą delegacinį raštą turi atsinešti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą ne vėliau kaip gruodžio 1 d.
2. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nario poziciją UVJOS „Apskritasis stalas” Valdyba, sudaryta iš organizacijų narių atstovų, sprendžia organizacijai svarbius klausimus, atstovauja organizacijai įvairiuose renginiuose, susitikimuose. 1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas.
*   Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdyboje.
* Pateikti dokumentai bus talpinami www.uvjosas.lt
Dokumentai iki lapkričio 28 d. 18 val. turi būti atsiųsti el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą adresu Maironio g. 12, Utena.
3. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus 1. Prašymą dėl įstojimo į UVJOS „Apskritasis stalas;
2. Savo įstatų kopiją;
3. Registracijos pažymėjimo kopiją;4. Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ tikrojo nario statusu su informacija apie organizaciją, nurodant organizaciją atstovaujančius asmenis ir narių skaičių.
Dokumentai lapkričio 28 d. 18 val. turi būti atsiųsti el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą adresu Maironio g. 12, Utena.
4. Reikalavimai organizacijoms norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus 1. Savo įstatų kopiją;
2. Protokolo išrašą apie sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojų statusu;
3. Raštišką pareiškimą tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtoju su informacija apie organizaciją ir organizaciją atstovaujančius asmenis.
Dokumentai iki lapkričio 28 d. 18 val. turi būti atsiųsti el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas” biurą adresu Maironio g. 12, Utena

UVJOS „Apskritasis stalas“ informacija