Visuotinis narių susirinkimas

Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  (toliau – UVJOS „Apskritasis stalas) Valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta š. m. gruodžio 9 d. (sekmadienis) surengti Visuotinį narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo metu bus renkami keturi UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nariai bei vienas Utenos jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovas. Apie Susirinkimo vietą, darbotvarkę dalyviai ir kandidatai bus informuoti el. paštu.

Informacija apie atstovų delegavimą:

  Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo data
1. Atstovų į UVJOS „Apskritasis stalas“ Visuotinį narių susirinkimą delegavimas Nariai (organizacijos, priklausančios UVJOS „Apskritasis stalas“) gali deleguoti po 2 atstovus. 1. Delegavimo raštas Organizacijos apie delegatus turi pranešti iki lapkričio 23 d. (imtinai) el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba atvykę į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena (III a.). Deleguoti atstovai organizacijos vadovo pasirašytą delegacinį raštą privalo turėti Visuotinio narių susirinkimo registracijos metu.
2. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nario poziciją UVJOS „Apskritasis stalas” Valdyba, sudaryta iš organizacijų narių atstovų, sprendžia organizacijai svarbius klausimus, atstovauja organizacijai įvairiuose renginiuose, susitikimuose. 1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas.
*   Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdyboje.
* Pateikti dokumentai bus talpinami www.uvjosas.lt
Dokumentai iki lapkričio 23 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena.
2. Reikalavimai kandidatams į Utenos jaunimo reikalų tarybos nario poziciją Utenos jaunimo reikalų taryba –  institucija, kuri sudaro galimybes jaunimui lygiateisiais pagrindais (pariteto principu) spręsti jam aktualius klausimus kartu su savivaldybės atstovais. 1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas.
*  Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą Utenos jaunimo reikalų taryboje.
* Pateikti dokumentai bus talpinami www.uvjosas.lt
Dokumentai iki lapkričio 23 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena.
3. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus 1. Prašymą dėl įstojimo į UVJOS „Apskritasis stalas;
2. Savo įstatų kopiją;
3. Registracijos pažymėjimo kopiją;
4. Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ tikrojo nario statusu su informacija apie organizaciją, nurodant organizaciją atstovaujančius asmenis ir narių skaičių.
Dokumentai lapkričio 16 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena.
4. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus 1. Savo įstatų kopiją;
2. Registracijos pažymėjimo kopiją;
3.  Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojų statusu;
4. Raštišką pareiškimą tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtoju su informacija apie organizaciją ir organizaciją atstovaujančius asmenis.
Dokumentai iki lapkričio 16 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena

UVJOS „Apskritasis stalas“ informacija