2019m. gruodžio 18d. 15val. Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ vyko UVJOS „Apskritasis stalas“ Visuotinis narių susirinkimas. Jo metu vyko UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos bei naujojo prezidento rinkimai.

Pirmininkas – Martynas Sirgėdas.

Sekretorius – Jurgita Grinienė.

Informacija apie kandidatus:

Kandidatai į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybą:

Domantas Mažonas

Lėja Šapolaitė

Rokas Petrūnaitis

Žygintas Rastenis

Kandidatai į UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidento pareigas:

Urtė Lekešytė

Balsai už kandidatus į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos narius pasiskirstė taip:

Domantas Mažonas: UŽ 8, PRIEŠ 0, Susilaikė 0

Lėja Šapolaitė: UŽ 8, PRIEŠ 0, Susilaikė 0

Rokas Petrūnaitis: UŽ 8, PRIEŠ 0, Susilaikė 0

Žygintas Rastenis: UŽ 8, PRIEŠ 0, Susilaikė 0

NUTARTA. Tvirtinti UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos narius 1 metų kadencijai Domantą Mažoną, Lėją Šapolaitę, Roką Petrūnaitį ir Žygintą Rastenį.

Balsai už kandidatus į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos narius pasiskirstė taip:

UŽ 8, PRIEŠ 0, Susilaikė 0

NUTARTA. Tvirtinti UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidentą 2 metų kadencijai Urtę Lekešytę.

Balsai dėl organizacijų narių šalinimo iš UVJOS „Apskritasis stalas“ narių pasiskirstė taip:

Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubas: UŽ 6, PRIEŠ 0, Susilaikė 2

Utenos jaunųjų archeologų klubas: UŽ 6, PRIEŠ 0, Susilaikė 2

NUTARTA: Visuotinio narių susirinkimo metu pašalinti UVJOS „Apskritasis stalas“ nares Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubą bei Utenos jaunųjų archeologų klubą.

Balsai dėl Kūrybinės veiklos centro „Harmonija“ šalinimo iš UVJOS „Apskritasis stalas“ narių pasiskirstė taip:

UŽ 6, PRIEŠ 0, Susilaikė 2

NUTARTA: Visuotinio narių susirinkimo metu pašalinti UVJOS „Apskritasis stalas“ narę Kūrybinės veiklos centrą „Harmonija“.