Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau – UVJOS „Apskritasis stalas“) Valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta š. m. balandžio 16 d. (pirmadienis) surengti Visuotinį narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas), kurio metu bus renkamas UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidentas, Valdybos narys bei Utenos jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovas. Taip pat bus tvirtinama UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidento, Valdybos, Kontrolės komisijos veiklos ataskaitos bei svarstomi klausimai dėl UVJOS „Apskritasis stalas“ veiklą reglamentuojančių dokumentų bei organizacijų-narių šalinimo, prijungimo. Susirinkimas vyks š. m. balandžio 16 d. 13 val. Utenos verslo informacijos centre (Bažnyčios g. 1, Utena). Susirinkimo darbotvarkę galima rasti čia.

Organizacijas nares kviečiame susipažinti su kandidatais.

Kandidatai į UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidento poziciją:

Glorija Šermukšnytė (Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas)

Kandidatai į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nario poziciją:

Kamilė Pašukytė (Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas)

Kandidatai į Utenos jaunimo reikalų tarybos nario poziciją:

Gediminas Kazokas (Gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas)