Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  Valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta gegužės 19 d. surengti Visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimo metu bus renkami trys Valdybos nariai, trys Kontrolės komisijos nariai bei keturi Utenos jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai. Apie susirinkimo vietą, darbotvarkę kiekvienas dalyvis ir kandidatai bus informuoti el. paštu.

Informacija apie atstovų delegavimą, rinkimus bei organizacijų įstojimą:

Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo data
1. Atstovų į UVJOS „Apskritasis stalas“ Visuotinį narių susirinkimą delegavimas Nariai (organizacijos, priklausančios UVJOS „Apskritasis stalas“) gali deleguoti po 2 atstovus. 1. Delegavimo raštas Organizacijos apie deleguojamus žmones turi pranešti iki gegužės 7 d. 17 val. el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba atvykę į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą adresu Maironio g. 12, Utena (III a.). Deleguoti atstovai organizacijos vadovo pasirašytą delegacinį raštą turi atsinešti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą ne vėliau kaip gegužės 10 d.
2. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nario poziciją UVJOS „Apskritasis stalas” Valdyba, sudaryta iš organizacijų narių atstovų, sprendžia organizacijai svarbius klausimus, atstovauja organizacijai įvairiuose renginiuose, susitikimuose. 1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas.
*   Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdyboje.
* Pateikti dokumentai bus talpinami www.uvjosas.lt
Dokumentai iki gegužės 7 d. 17 val. turi būti atsiųsti el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą adresu Maironio g. 12, Utena.
3. Reikalavimai kandidatams į Utenos jaunimo reikalų tarybos nario poziciją Utenos jaunimo reikalų taryba –  institucija, kuri sudaro galimybes jaunimui lygiateisiais pagrindais (pariteto principu) spręsti jam aktualius klausimus kartu su savivaldybės atstovais. 1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas.
*   Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą Utenos jaunimo reikalų taryboje.
* Pateikti dokumentai bus talpinami į www.uvjosas.lt
Dokumentai iki gegužės 7 d. 17 val. turi būti atsiųsti el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas” biurą adresu Maironio g. 12, Utena.
4. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisijos nario poziciją Kontrolės komisija prižiūri Prezidento ir Valdybos ūkinę ir finansinę veiklą bei UVJOS „Apskritasis stalas“ Įstatų laikymąsi 1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas.
*   Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisijoje.
* Pateikti dokumentai bus talpinami į www.uvjosas.lt
Dokumentai iki gegužės 7 d. 17 val. turi būti atsiųsti el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas”  biurą adresu Maironio g. 12, Utena.
5. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus 1. Prašymą dėl įstojimo į UVJOS „Apskritasis stalas;
2. Savo įstatų kopiją;
3. Registracijos pažymėjimo kopiją;4. Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ tikrojo nario statusu su informacija apie organizaciją, nurodant organizaciją atstovaujančius asmenis ir narių skaičių.
Dokumentai gegužės 7 d. 17 val.  turi būti atsiųsti el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą adresu Maironio g. 12, Utena.
6. Reikalavimai organizacijoms norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus 1. Savo įstatų kopiją;
2. Protokolo išrašą apie sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojų statusu;
3. Raštišką pareiškimą tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtoju su informacija apie organizaciją ir organizaciją atstovaujančius asmenis.
Dokumentai iki gegužės 7 d. 17 val.  turi būti atsiųsti el. paštu uvjosbiuras@gmail.com arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas” biurą adresu Maironio g. 12, Utena

UVJOS „Apskritasis stalas“ informacija

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

     © 2015 Uvjosas | Puiki vieta veikti! Internetinių svetainių kūrimas RpDevelopers

Sekite mus:      

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress