Visuotinis narių susirinkimas

 Informuojame, jog Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (UVJOS „Apskritasis stalas“) Valdybos posėdžio (protokolo Nr. VP2020/08-04) metu buvo nutarta Rugsėjo 9 d. rengti Visuotinį narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo metu bus renkami UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nariai ir Utenos jaunimo reikalų tarybos narys.

Kandidatai į nurodytą poziciją iki š. m. rugpjūčio 25 d. turi pateikti savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ patalpas (Maironio g. 12, 308 kab., Utena). Susirinkimo darbotvarkės projektas.

Informacija apie atstovų delegavimą:

  Aprašymas Reikalingi dokumentai Pateikimo data
1. Atstovų į UVJOS „Apskritasis stalas“ Visuotinį narių susirinkimą delegavimas Nariai (organizacijos, priklausančios UVJOS „Apskritasis stalas“) gali deleguoti po 1 atstovą. 1. Delegavimo raštas Organizacijos apie delegatus turi pranešti iki rugpjūčio 31 d. (imtinai) el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba atvykę į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena (III a.). Deleguoti atstovai organizacijos vadovo pasirašytą delegacinį raštą privalo turėti Visuotinio narių susirinkimo registracijos metu.
2. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nario poziciją UVJOS „Apskritasis stalas” Valdyba, sudaryta iš organizacijų narių atstovų, sprendžia organizacijai svarbius klausimus, atstovauja organizacijai įvairiuose renginiuose, susitikimuose. 1. Gyvenimo aprašymas (CV); 2. Motyvacinis laiškas. *   Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdyboje. * Pateikti dokumentai bus talpinami www.uvjosas.lt Dokumentai iki rugpjūčio 25 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena.
3. Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Utenos jaunimo reikalų tarybos nario poziciją Utenos jaunimo reikalų taryba –  institucija, kuri sudaro galimybes jaunimui lygiateisiais pagrindais (pariteto principu) spręsti jam aktualius klausimus kartu su savivaldybės atstovais. 1. Gyvenimo aprašymas (CV); 2. Motyvacinis laiškas. *  Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Prezidento pozicijoje. * Pateikti dokumentai bus talpinami į www.uvjosas.lt Dokumentai iki rugpjūčio 25 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena.
4. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus 1. Prašymą dėl įstojimo į UVJOS „Apskritasis stalas; 2. Savo įstatų kopiją; 3. Registracijos pažymėjimo kopiją; 4. Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ tikrojo nario statusu su informacija apie organizaciją, nurodant organizaciją atstovaujančius asmenis ir narių skaičių. Dokumentai iki rugpjūčio 25 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el.paštu
 prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena.
5. Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus 1. Savo įstatų kopiją; 2. Registracijos pažymėjimo kopiją; 3.  Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojų statusu; 4. Raštišką pareiškimą tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtoju su informacija apie organizaciją ir organizaciją atstovaujančius asmenis. Dokumentai iki rugpjūčio 25 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu prezidentas@uvjosas.lt arba pristatyti į UVJOS „Apskritasis stalas“ biurą, adresu Maironio g. 12, Utena

UVJOS „Apskritasis stalas“ informacija