Misija

Vienijant, stiprinant bei atstovaujant jaunimo organizacijų ir neformalių grupių interesams, kurti tvarią jų veiklos aplinką.

Vizija

Stiprios miesto ir rajono jaunimo organizacijos bendradarbiaudamos kuria teigiamą visuomenes požiūrį į visuomeninę veiklą ir palankią aplinką jaunimui.