Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – nepolitinė, savarankiška, savanoriška nevyriausybinė jaunimo organizacijų sąjunga, vienijanti aktyvias Utenos jaunimo organizacijas ir neformalias grupes.

Organizacija:

  • skatina pozityvias jaunimo iniciatyvas;
  • atstovauja jaunimo interesams vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu;
  • siekia spręsti jaunimo problemas;
  • kuria palankią aplinką jaunimui ir jaunimo organizacijoms;
  • formuoja ir įgyvendina jaunimo politiką;
  • siekia kokybiškesnio jaunimo informavimo ir konsultavimo.

UVJOS „Apskritasis stalas“ yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė.