Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakose pasipuoš eglutės,
Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras žemėje pabūti.
Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose

Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ sveikina su šilčiausiomis metų šventėmis, dėkoja už nuostabius metus drauge ir linki, jog kiekviena 2019 m. diena būtų žingsnis pirmyn!