Informuojame, jog 2024 m. gegužės 16 d. bus rengiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo metu bus renkami UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nariai, Kontrolės komisija bei tvirtinama Prezidento veiklos ataskaita.

Darbotvarkės projektas

Informacija apie kandidatus

Kandidatai į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybą:

Elinga Trumpaitė (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)

Faustina Misiukevičiūtė (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)

Gabrielė Jakštonytė (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)

Minvydas Zaviša (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)

Kandidatai į UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisiją:

Glorija Šermukšnytė (motyvacinis laiškas ir gyvenimo aprašymas)