Visuotinis narių susirinkimas: informacija ir reikalavimai kandidatams

Informuojame, jog Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (UVJOS „Apskritasis stalas“) Valdybos posėdžio metu, buvo nutarta 2024 m. gegužės 2 d. rengti Visuotinį narių susirinkimą (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo metu bus išklausoma ir tvirtinama Prezidento ir Valdybos veikos ir finansinė ataskaitos bei renkami 5 UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nariai, Kontrolės komisija. Kandidatai į nurodytas pozicijas iki š. m. balandžio 16 d. turi pateikti savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką el. paštu valdyba@uvjosas.lt.

Informacija apie atstovų delegavimą:

  

Aprašymas

Reikalingi dokumentai

Pateikimo data

1.

Atstovų į UVJOS „Apskritasis stalas“ Visuotinį narių susirinkimą delegavimas

Nariai (organizacijos, priklausančios UVJOS „Apskritasis stalas“) gali deleguoti po 2 atstovus.

Delegavimo raštas

Organizacijos apie delegatus turi pranešti iki balandžio 29 d. (imtinai) el. paštu valdyba@uvjosas.lt.

Deleguoti atstovai organizacijos vadovo pasirašytą delegacinį raštą privalo turėti Visuotinio narių susirinkimo registracijos metu.

2.

Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos nario poziciją

UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdyba, sudaryta iš organizacijų narių atstovų, sprendžia organizacijai svarbius klausimus, atstovauja organizacijai įvairiuose renginiuose, susitikimuose.

1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas. *

Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdyboje.

* Pateikti dokumentai bus talpinami www.uvjosas.lt

Dokumentai iki balandžio 16 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu valdyba@uvjosas.lt.

3.

Reikalavimai kandidatams į UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisijos nario poziciją

UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisija tikrina UVJOS „Apskritasis stalas“ ir jos valdymo organų veiklos teisėtumą ir tikslingumą, teikia išvadas dėl organizacijų, pretenduojančių tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ Nariais ar Stebėtojais atitikimo Įstatams

1. Gyvenimo aprašymas (CV);
2. Motyvacinis laiškas. *

Visuotiniam narių susirinkimui kandidatas turi pasiruošti trumpą pranešimą apie tai, kaip jis įsivaizduoja savo veiklą UVJOS „Apskritasis stalas“ Kontrolės komisijoje.

* Pateikti dokumentai bus talpinami www.uvjosas.lt

Dokumentai iki balandžio 16 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu valdyba@uvjosas.lt.

4.

Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis

Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis ar stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus

1. Prašymą dėl įstojimo į UVJOS „Apskritasis stalas;

2. Savo įstatų kopiją;

3. Registracijos pažymėjimo kopiją;

4. Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ tikrojo nario statusu su informacija apie organizaciją, nurodant organizaciją atstovaujančius asmenis ir narių skaičių.

Dokumentai iki balandžio 16 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu valdyba@uvjosas.lt.

5.

Reikalavimai organizacijoms, norinčioms tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojomis

Organizacijos, norinčios tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ narėmis ar stebėtojomis, turi atitikti Įstatų numatytus reikalavimus

1. Savo įstatų kopiją;

2. Registracijos pažymėjimo kopiją;

3.  Sprendimą dėl stojimo į UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtojų statusu;

4. Raštišką pareiškimą tapti UVJOS „Apskritasis stalas“ stebėtoju su informacija apie organizaciją ir organizaciją atstovaujančius asmenis.

Dokumentai iki balandžio 16 d. (imtinai) turi būti atsiųsti el. paštu valdyba@uvjosas.lt.