Neformalaus ugdymo centras kartu su partneriu VšĮ Utenos kolegija baigė įgyvendinti projektą , ,,Y karta miestui“. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Utenos rajono savivaldybės. Pagrindinės projekto veiklos buvo nukreiptos į tikslinės grupės – ekonomiškai neaktyvių ir bedarbių asmenų („Y kartos“, jaunimo iki 29 m.) gyvenančių Utenoje, verslumo įgūdžių ugdymo iniciatyvas, vykdant neformaliojo mokymo programą. Mokymų ir renginių vykdymui įsigyta kompiuterinė įranga – 10 kompiuterių. Kitą reikalingą įrangą bei patalpas suteikė projekto partneris -VšĮ Utenos kolegija. Vyko dviem skirtingoms grupėms 2 dienų mokymai, tai renginys „Asmeninis prekės ženklas“ ir 4 dienų mokymai „Skaitmeninis marketingas“ bei individualios konsultacijos dalyviams. Po jų įvyko 2 dienų baigiamasis renginys hakatonas „#Ykarta“, kur 8 laimėtojai dalyvavo stažuotėje Vilniaus verslo centruose. Į projekto veiklas įsijungė 52 asmenys, kurie, įgiję žinių bei įgūdžių projekto iniciatyvose, turėjo didesnes galimybes įsidarbinti Utenos miesto įmonėse arba patys sau susikurti darbo vietas. Taip prisidėta prie Utenos miesto veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos produkto rodiklio ir jo kiekybinio pokyčio pasiekimo – jaunų (iki 29 m.) bedarbių skaičiaus sumažėjimo. Rugsėjo 21-22 dienomis Utenoje įvyko baigiamasis projekto „Y karta miestui“ renginys – hakatonas “#Y4UTENA“. Jame dalyvavo birželį ir rugpjūtį įvykusių projekto mokymų „Asmeninis prekės ženklas“ ir „Skaitmeninis marketingas“ dalyvių – Utenos gyventojų nuo 18 m. iki 29 m.- komandos. Hakatonas „#Y4UTENA“ – pirmasis Utenoje 2 dienų jaunimo idėjų maratonas. Idėjos buvo formuojamos reklamos ir rinkodaros srityje ir sprendė Utenos miesto verslo sektoriaus, miesto bendruomenės marketingo problemas. Dalyvių komandos, taikydamos projekte įgytus verslumo gebėjimus, žinias, turėjo nemenką iššūkį ir išbandė jėgas dirbdamos konkrečiose situacijose. Spalio 6 d. projekto hakatono #Y4UTENA 8 laimėtojai dalyvavo mokomojoje verslumo ugdymo stažuotėje įvairiuose Vilniaus verslo centruose: K29, NVO Avilys ir kt. Taikydami patyriminio mokymo bei ugdymo metodus, dalyviai susipažino su verslo centrų veikla. Buvo pristatyta startuolių, socialinio verslo, smulkaus verslo įmonių veikla, centrų pastatų vystymo koncepcijos: istorinis kontekstas ir sukūrimo aplinkybės, architektūriniai sprendimai. Dalyviai bendravo su Migle Mačionyte, Arūnu Survila, Inga Rancova. Mokomoji verslumo ugdymo stažuotė yra Neformalaus ugdymo centro parengtos mokymų programos dalis, skirta stažuotės dalyvių įgūdžių, reikalingų reklamos ir rinkodaros darbo rinkai, stiprinimui ir išbandymui. Projektas ,,Y karta miestui“ pasiteisino su kaupu, jaunimas įgijo žinių, prikaupė idėjų, kurias planuoja greitu laiku įgyvendinti. Plačiau apie projekto veiklas, lektorių, dalyvių atsiliepimus ir diskusijas galite išgirsti Utenos radijo laidose Yuotube kanale ir laikraštyje „Utenos apskrities žinios“ šeštadienio numeryje ( 2020 m. spalio 24 d.).